top of page

Creative Classics of China: Episode 7 of 18th Century Mandarin Classic “The Dream of Red Mansions”

Updated: Jun 28, 2023

Translated into Tamil

Creative Classics of China No. 008/2023


The Chennai Centre for China Studies (C3S) and Sahara Asia, Chennai, jointly bring to readers a series of Chinese classics and poetry in Tamil, titled “Creative Classics of China”. The series is a translation by Uma Balu, Director, Sahara Asia, Chennai & Distinguished Member, C3S.


வந்திருந்தஅதிகாரிகள்ஃபெங்கிடம்ஷியிங்பற்றிவிசாரித்தார்கள். அவரைஅழைத்துவருமாறுஆளுநர்ஆணையிட்டிருப்பதாகக்கூறினார்கள்.

"ஷியிங்என்மகளின்கணவர்.இரண்டுஆண்டுகளுக்குமுன்யாரோசிலநாடோடிபிக்குகளுடன்சென்றுவிட்டார்.அதன்பின்அவரைக்காணவில்லை" என்றார்ஃபெங்.


"அப்படியானால்அவருக்குபதிலாகநீங்கள்வாருங்கள்"என்றபடிஅதிகாரிகள்ஃபெங்கைஆளுநர்மாளிகைக்குஅழைத்துச்சென்றார்கள்.


அன்றிரவுஃபெங்வீடுதிரும்பியபோது,மிகவும்உற்சாகமாககாணப்பட்டார்.


"புதியஆளுநர்யூசுன்,சியாவம்சத்தைச்சேர்ந்தவர்.ஹூசூநகரத்தில்பிறந்து,சிறிதுகாலம்ஸூசூநகரில்வாழ்ந்துவந்தார். அப்போதுஅண்டைவீட்டில்வசித்தநமதுஷியிங்அவருக்குநெருங்கியநண்பரானார்.நேற்றுமாலைவீதியில்வலம்வந்தபோதுநமதுபணிப்பெண்ஆப்ரிகாட்அவர்கண்களில்தென்பட்டிருக்கிறாள். ஷியிங்கின்வீட்டில்அவளைக்கண்டதைநினைவில்வைத்துக்கொண்டு, அவரும்இங்குதான்இருக்கவேண்டும்என்றுஎண்ணிமகிழ்ந்து, நட்பைத்புதுப்பித்துக்கொள்ளவிரும்பி,அதிகாரிகளைநம்வீட்டிற்குஅனுப்பிவைத்திருக்கிறார்! "


ஃபெங்கின்உற்சாகம்குடும்பத்தினரைத்தொற்றிக்கொண்டது.


"ஷியிங்பிக்குகளுடன்சென்றுவிட்டதையும்,நம்பேத்திதொலைந்துபோனதையும்கேள்வியுற்றுஅவர்மிகவும்கவலையடைந்தார். அதிகாரிகளைஅனுப்பிதேடச்சொல்வதாகவாக்களித்துள்ளார். இரண்டுஅவுன்ஸ்வெள்ளியும்பரிசாகத்தந்தார்" - ஃபெங்கூறிமுடித்தார்.


அடுத்தநாள்...


ஷியிங்காட்டியஅன்புக்கும்நட்புக்கும்ஒருசிறியஅன்பளிப்பாகஅதிகாரிகள்இரண்டுவெள்ளிக்கட்டிகள்மற்றும்நான்குசாட்டின்துணிகள்கொண்டுவந்து, ஷியிங்கின்மனைவியிடம்தந்தார்கள்..


ஃபெங்கிற்கும்ஒருசெய்திவந்திருந்ததுபணிப்பெண்ஆப்ரிகாட்டைதனதுஅந்தப்புரத்தில்சேர்த்துக்கொள்ளஆளுநர்விருப்பம்தெரிவித்திருந்தார். ஃபெங்மிகுந்தமகிழ்ச்சியுடன்சம்மதித்தார். அதற்குநன்றிகூறும்வகையில்ஷியிங்கின்மனைவிக்குஆளுநர்மாளிகையிலிருந்துநூறுஅவுன்ஸ்தங்கக்கட்டிகளும்ஏராளமானபரிசுப்பொருட்களும்வந்துசேர்ந்தன.


அன்றுமாலை,பட்டுத்துணிகள்விரித்தஒருஅழகியசிவப்புபல்லக்கில்ஆப்ரிகாட்ஆளுநர்மாளிகைக்குஅழைத்துச்செல்லப்பட்டாள். அன்றுதோட்டத்தில்ஒருகணம்பரிமாறிக்கொண்டபார்வைகள்.. இன்றுஅவளுடையவாழ்க்கையில்பெரும்திருப்புமுனையாக, அதிர்ஷ்டமாகஅமைந்தன!


ஓராண்டுகடந்தது. ஆப்ரிகாட்ஒருமகனைப்பெற்றெடுத்தாள். இதற்கிடையில்ஆளுநரின்மனைவிஉடல்நலம்குன்றிஉயிரிழந்தாள்அதைத்தொடர்ந்துஆப்ரிகாட்ஆளுநரின்மனைவிஎன்றஅந்தஸ்துக்குஉயர்த்தப்பட்டாள்.


ஆளுநர்யூசுனின்வாழ்க்கை .. சற்றுப்பின்னோக்கி...


தன்னைஆதரித்துவந்தநண்பர் ஷியிங்தந்தபணத்தைப்பெற்றுக கொண்டு, தலைநகரத்தைநோக்கிப்பயணமானார்யூசுன். தேர்வில்மூன்றாவதுஉயர்ந்தநிலையைவென்று,மாகாணஅரசாங்கத்தில்அங்கத்தினராகி,தாயூசோமாவட்டத்தின்ஆளுநராகப்பொறுப்பேற்றார்.


திறமையால்தேர்ச்சிபெற்றவர்களுக்கேஉரியசிறியதலைக்கனம், அலட்சியம்.. யூசுன்மட்டும்விதிவிலக்காஎன்ன?இரண்டுஆண்டுபதவிக்காலத்தில்சகஊழியர்களைமதிக்காமல்நடந்துகொண்டார். இதனால்அவர்கள்மத்தியில்பொறாமையும், அதிருப்தியும்நிலவின.பாரம்பரியவழக்கங்களில்மாற்றங்கள்செய்ததாகஅவர்மீதுகுற்றம்சுமத்தினார்கள்.நீதிமன்றத்தில்வழக்குவிசாரணைக்குவந்தது. அவர்பதவிநீக்கம்செய்யப்பட்டார். சகஊழியர்கள்பூரிப்படைந்தார்கள்.


இரண்டுஆண்டுகளாகசேமித்துவைத்திருந்தபணம்கையில்இருந்தது. பதவிப்பொறுப்பைபுதியஆளுநரிடம்ஒப்படைத்து, அரசாங்கம்தந்திருந்தவீட்டைவிட்டுவெளியேறினார்.மனைவிமற்றும்பணிப்பெண்களுக்குத்தேவையானபணம்கொடுத்து,பிறந்தவீடுகளுக்குஅனுப்பிவைத்தார். பதவிஇழந்தாலும், அதுதந்தசுதந்திரம்மற்றும்ஓய்வுநேரத்தைக்கொண்டுமக்களிடமநேரடியாகஇடைபழகமுடிவுசெய்தார்.நாடெங்கும்சுற்றுப்பயணம்மேற்கொண்டார்.


ஒருநாள்...


யாங்சௌஎன்றஉப்புவிளைவிக்கும்மாவட்டத்தின்தலைநகரைவந்தடைந்தார்.அங்குஉப்பளங்களின்அரசாங்கதலைமைஅதிகாரியாகப்பொறுப்பேற்றிருக்கும்லிங்சூஹாய்என்பவரைப்பற்றிமக்கள்பரவலாகப்பேசிக்கொண்டார்கள்.


யூசுன்னின்பயணத்தில்மட்டுமல்ல, வாழ்க்கையிலும்அதுமுக்கிய


திருப்புமுனையாகஅமைந்தது.Previous Chapters can be accessed in the following links attached below:


Chapter 5 of the 18th Century Mandarin Classic “Dreams of Red Mansions” in Tamil, can be read at this link:


Chapter 5 of the 18th Century Mandarin Classic “Dreams of Red Mansions” in Tamil, can be read at this link:


Chapter 4 of the 18th Century Mandarin Classic “Dreams of Red Mansions” in Tamil, can be read at this link: சிவப்புமாடங்களின் கனவு- Episode 4


Chapter 3 of the 18th Century Mandarin Classic “Dreams of Red Mansions” in Tamil, can be read at this link: சிவப்பு மாடங்களின் கனவு – Episode 3


Chapter 2 of the 18th Century Mandarin Classic “Dreams of Red Mansions” in Tamil, can be read at this link: சிவப்பு மாடங்களின் கனவு – Episode 2


Chapter 1 of the 18th Century Mandarin Classic “Dreams of Red Mansions” in Tamil, can be read at this link: சிவப்பு மாடங்களின் கனவு – Episode 1Read the preface at this link: முன்கதை


(Uma Balu is Member, C3S. She is an Entrepreneur, Writer, Artist, Language Trainer, Translator and Interpreter. She is Founder and Director of Sahara Asia, which focuses on Professional Language & Culture Services. She is Vice-President, BRICS Generation, Chennai; Member, Indian Translators Association, INTACH; and Member, BRAWE group for Women Entrepreneurs. She is a Japanese Language Trainer, Translator and Interpreter and is Program Director, Language Labs. She has presented papers on language and culture at many national and international conferences. She is fluent in English, Japanese, Tamil, Malayalam and Hindi. Her hobbies include language learning and studying world cultures and classics.)
94 views0 comments

Comments


LATEST
bottom of page